»  o aplikaci

»  nový model


Model obnovy

vznik

Tato aplikace je výsledkem semestrální práce z předmětu "Stochastické modelování" při studiu na Univerzitě Hradec Králové oboru "Informační management".

Vytvořil: Milan Kábrt

Spustit aplikacimodel obnovy

Model obnovy popisuje systém prvků z hlediska jejich stáří, životnosti a opotřebovanosti a zkoumá, kolik prvků z celkového počtu se bude muset v každém období vyměnit z důvodu jejich selhání. Model obnovy dokáže určit střední dobu selhání prvků i stanovit očekávanou budoucí strukturu souboru podle stáří.

Předpokládá se, že:
- objekty jsou homogenní
- mají stejou maximální dobu stáří
- výměna prvků se koná současně a na konci daného období
- celkový počet prvků v modelu se nemění
- obnovené/vyměněné prvky jsou pouze nové
- haváre = opotřebení prvku
- neuvažuje se morální ani částečná opotřebení
- výchozími veličinami jsou pravděpodobnosti selhání prvků v každém časovém období

vstupní parametry

Vstupními parametry této aplikace modelu obnovy jsou:
- počet objektů
- počáteční stav (nové / již v nějaké době stáří)
- maximální doba provozu prvku
- pravděpodobnosti selhání
- v případě různé počáteční době stáří prvků na počátku sledování je nutné zadat počet prvků v jednotlivých období

výstupní parametry

- pravděpodobnosti dožití (r)
- střední (očekávaná) doba životnosti objektů
- matice pravděpodobnosti přechodu P
- model obnovy řešený regulárním Markovovým řetězcem
- maximální počet obnov
- limitní vektor

zdroje

Skalská H.: Stochastické modelování. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové,
2006. 112-125 s. ISBN 80-7041-488-X

Jablonský J.: Operační výzkum. 3. vydání. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING,
2007, 297-305 s. ISBN 978-80-86946-44-3