»  o aplikaci

»  aplikace

Počet skupin znaku 1

Počet skupin znaku 2

Hladina významnosti α